Persondatapolitik

 1. Indledning
  1. Carl Ras A/S (“Carl Ras”, “vi”, “os”, “vores”) behandler oplysninger om dig som kunde, leverandør, samarbejdspartner eller bruger af vores hjemmeside i en række forskellige situationer. Vi er derfor i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) forpligtede til at orientere dig om en række forhold i relation til behandling af personoplysninger om dig, hvilket du kan læse mere om nedenfor.
  2. Udover nedenstående situationer behandler vi også personoplysninger i forbindelse med brug af cookies mv., som du kan læse mere om i vores cookiepolitik.
 2. Dataansvarlig
  1. Carl Ras er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som sker hos os i de forskellige situationer, som er nærmere beskrevet nedenfor. I de tilfælde hvor der er et fælles dataansvar, fremgår det under de enkelte beskrivelser nedenfor.
  2. Du finder vores kontaktoplysninger nederst under punkt 14.
 3. Behandling af dine personoplysninger
  1. Vi behandler personoplysninger til en række forskellige formål i forskellige situationer. Dette sker i forbindelse med:
   1. Brug af vores hjemmeside og apps
   2. Når du køber varer i webshoppen eller i vores butikker
   3. Ved kommunikation med os om ordrer eller produkter
   4. Udsendelse af nyhedsbreve og andre markedsføringsaktiviteter
   5. Ved besøg i vores butikker eller andre lokationer (adgangskontrol og TV-overvågning)
  2. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige formål med behandlingen af dine personoplysninger i forskellige situationer. Du kan desuden se, hvilke oplysninger vi behandler i de forskellige situationer, hvad retsgrundlaget for behandlingen er og hvor lang tid, vi behandler dine personoplysninger.
 4. Brug af vores hjemmeside og apps mv.
  1. Vi bruger cookies og lignende teknologier på vores hjemmeside og i vores app. Når du første gang besøger vores hjemmeside eller downloader vores app, sætter vi de cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge vores tjenester (nødvendige cookies). Hvis du samtykker til yderligere cookies (fx statistiske eller markedsføringscookies), vil vi sætte disse cookies for at analysere og forbedre brugen og resultatet af vores produkter og tjenester og for at sende dig relevante markedsføring. Nogle markedsføringscookies ejes af tredjeparter, fx Facebook (Meta) eller Google. Vi er ansvarlige for behandlingen af en række personoplysninger (ved et såkaldt fælles dataansvar – se nærmere under punkt 9 nedenfor).
  2. Nedenfor og under punkt 7 kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i denne sammenhæng. Vi henviser endvidere til vores cookiepolitik, der indeholder yderligere information.

FORMÅL

PERSONER

OPLYSNINGER

RETSGRUNDLAG

OPBEVARING

Optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af vores hjemmeside og apps, herunder analyser af, hvilke oplysninger der er mest populære, og som derfor skal være nemme at finde.

Brugere af vores hjemmeside og apps, der accepterer statistikcookies.

Oplysninger om brug af vores platforme (hjemmeside og app), herunder færden på siderne, tidspunkt, hvad der klikkes på, sider/indhold der besøges, browsertype, søgeord, IP-adresse, informationer om enhedstype (computer, smartphone mv.) samt de features, der anvendes.

Efter cookiereglerne kan vi alene sætte statistik- og analysecookies, hvis der gives samtykke. Vi indhenter samtidig samtykke til at behandle de nævnte personoplysninger, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Oplysningerne indsamlet om din brug af vores platforme (hjemmeside og app) slettes i henhold til vores cookiepolitik. De enkelte udløbsfrister er oplistet, ligesom der kan læses mere om, hvordan man selv kan slette cookies.

Sporing af besøgende på hjemmeside og apps med henblik på markedsføring, herunder vise annoncer, der er relevante (profilering).

Brugere af vores hjemmeside og apps, der accepterer markedsføringscookies.

Oplysninger om brug af vores platforme (hjemmeside og app), herunder færden på siderne, tidspunkt, hvad der klikkes på, sider/indhold der besøges, browsertype, søgeord, IP-adresse, informationer om enhedstype (computer, smartphone mv.) samt de features, der anvendes.

Efter cookiereglerne kan vi alene sætte markedsføringscookies, hvis der gives samtykke. Vi indhenter samtidig samtykke til at behandle de nævnte personoplysninger, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Oplysningerne indsamlet om din brug af vores platforme (hjemmeside og app) slettes i henhold til vores cookiepolitik. De enkelte udløbsfrister er oplistet, ligesom der kan læses mere om, hvordan man selv kan slette cookies.

Behandling af personoplysninger via vores sider på sociale medier.

Besøgende på Carl Ras’ sider på sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn)

De oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag.

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at markedsføre os via vores tilstedeværelse på de nævnte sociale medier og interagere med vores kunder på de sociale medier.

Vi er fælles dataansvarlig med leverandørerne af vores sociale medier. Dette kan du læse mere om under punkt 9 nedenfor.

Oplysninger, der gives på vores profiler på sociale medier, slettes når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling mv.) tilbage.

 

 1. Når du køber varer i webshoppen eller i vores butikker
  1. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i denne sammenhæng.

FORMÅL

PERSONER

OPLYSNINGER

RETSGRUNDLAG

OPBEVARING

Kundeadministration, erhvervskunder

Kontaktpersoner hos erhvervskunder eller enkeltmandsejede virksomheder, som gennemfører køb, herunder i vores webshop.

Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Oplysninger om tilknytning til virksomhed. Privatadresser og navne, hvis ordrer skal leveres hjem privat (fx til en medarbejder).

Hvis der er tale om enkeltmandsejede virksomheder behandler vi endvidere betalings- og faktureringsoplysninger, oplysninger om køb og købshistorik samt oplysninger om levering.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, behandler vi personoplysningerne iht. GDPR art. 6, artikel 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i administrere kundeforholdet, gennemføre ordrer og levere vores varer.

Hvis der er tale om enkeltmandsejede virksomheder behandler vi personoplysningerne iht. GDPR art. 6, artikel 1, litra b, for at kunne opfylde den aftale, som vi har indgået om køb og eventuelt levering af varer.

Oplysninger, som behandles om kontaktpersoner hos erhvervskunder eller enkeltmandsejede virksomheder, og som indgår i vores regnskabsmateriale, opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til.

Øvrige oplysninger behandlet i forbindelse med køb af varer (herunder i webshop) opbevares som udgangspunkt i 3 år fra købet.  

Kundeadministration, privatkunder

Privatpersoner, som gennemfører køb, herunder i vores webshop.

Betalingsmiddeldata og varetype, hvis der ikke betales kontant.

Hvis der handles via vores webshop, behandles oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Der behandles endvidere betalings- og faktureringsoplysninger, oplysninger om køb og købshistorik samt oplysninger om levering.

Vi behandler personoplysningerne iht. GDPR art. 6, artikel 1, litra b, for at kunne opfylde den aftale, som vi har indgået om køb og eventuelt levering af varer.

Oplysninger, som behandles om privatkunder, og som indgår i vores regnskabsmateriale, opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til.

Øvrige oplysninger behandlet i forbindelse med køb af varer (herunder i webshop) opbevares som udgangspunkt i 3 år fra købet. 

Behandling af reklamationer mv.

Kontaktpersoner hos erhvervskunder, enkeltmandsejede virksomheder eller kunder, der har foretaget privatkøb.

Til brug for behandling af reklamationer eller udnyttelse af garanti mv. behandles oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, herunder med henblik på at leverandøren (og Carl Ras) kan tage kontakt til kunden direkte. 

Hvis der er tale om enkeltmandsejede virksomheder eller privatkunder behandles endvidere personoplysninger i form af faktureringsoplysninger og/eller dokumentation for gældende garantiperiode.  

Hvis du repræsenterer en virksomhed, behandler vi personoplysningerne iht. GDPR art. 6, artikel 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i behandle reklamationer eller garantisager knyttet til de gennemførte ordrer.

Hvis der er tale om enkeltmandsejede virksomheder eller privatkunder behandler vi personoplysningerne iht. GDPR art. 6, artikel 1, litra b, for at kunne opfylde den aftale, som vi har indgået om køb af varer.

Oplysningerne behandles frem til udløbet af garantiperiode eller op til 24 måneder efter behandling af reklamationen

Brug af “Mit Carl Ras”

Kontaktpersoner hos erhvervskunder, privatkunder eller enkeltmandsejede virksomheder

Til brug for oprettelse og efterfølgende administration behandles e-mailadresse og kodeord.

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at administrere vores brugeradgange.

Så længe brugeren er aktiv og op til 24 måneder efter seneste aktivitet, medmindre brugeren aktivt framelder sig før dette tidspunkt.

Kreditvurderinger

Enkeltmandsejede virksomheder

I forbindelse med oprettelse som kontokunde eller andre situationer, hvor der er et løbende mellemværende, vil vi undersøge kreditværdighed. Hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder, vil dette indebære behandling af personoplysninger i form af identitetsoplysninger samt oplysninger om økonomisk soliditet og kreditværdighed.

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at undersøge kreditværdighed ved løbende mellemværender.

Oplysninger behandles alene i forbindelse med selve kreditvurderingen og opbevares ikke efterfølgende.

 1. Ved kommunikation med os om ordrer eller produkter mv.
  1. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i denne sammenhæng.

FORMÅL

PERSONER

OPLYSNINGER

RETSGRUNDLAG

OPBEVARING

Behandling forespørgsler mv.

Personer, der retter henvendelse med forespørgsler mv.

Navn og kontaktoplysninger, herunder e-mail og telefon. Evt. tilknytning til erhvervskunde. Genstand for forespørgslen.

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at håndtere forespørgsler mv.

Personoplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 24 måneder efter seneste korrespondance.

Administration af leverandørforhold og samarbejdspartnere.

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere

Identifikationsoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail. Navn på den virksomhed, som kontaktpersonen er tilknyttet (leverandøren/businesspartneren) samt kontaktpersonens stilling. Oplysninger relateret til den specifikke opgave eller situation, hvor oplysningerne behandles.

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at administrere vores kontakter hos leverandører og samarbejdspartnere.

Oplysninger relateret til administration af kontaktpersoner hos leverandører mv. slettes som udgangspunkt senest 5 år efter at samarbejdsforholdet er ophørt og/eller seneste kontakt med samarbejdspartneren.

 1. Udsendelse af nyhedsbreve og andre markedsføringsaktiviteter
  1. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i denne sammenhæng.

FORMÅL

PERSONER

OPLYSNINGER

RETSGRUNDLAG

OPBEVARING

Behandling af oplysninger for at kunne udsende (personaliserede) nyhedsbreve.

Personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev.

Navn, adresse og e-mailadresse og telefonnummer. IP-adresse samt oplysninger om evt. virksomhedsnavn og -adresse. Markedsføringen skræddersyes personligt til modtageren på baggrund af kontaktoplysninger, produkter, der vises interesse for (besøgs- og søgehistorik) samt på baggrund af tidligere køb (købshistorik).

GDPR art. 6, stk. 1, litra a, idet vi indhenter samtykke til behandlingen af oplysningerne samtidig med det samtykke, der indhentes til modtagelse af nyhedsbreve iht. markedsføringsloven.

Oplysningerne behandles så længe samtykket anvendes.

Se pkt. 12 om tilbagetrækning af samtykke.

Oplysninger om navn og e-mailadresse opbevares i op til 2 år efter sidste anvendelse (udsendelse af nyhedsbrev) med henblik på at dokumentere overholdelse af markedsføringsloven.

Behandling af oplysninger for at kunne udsende tilbudsaviser og andet post mv. 

Personer, der har et kundeforhold til Carl Ras.

Navn og adresse og tilknytning til virksomhed (hvis relevant).

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne udsende materiale og administrere vores modtagerdatabase.

Oplysninger slettes senest 24 måneder efter sidste udsendelse af post. 

Se pkt. 11 om muligheden for at gøre indsigelse mod direkte markedsføring.

Markedsføring via annoncer på digitale medier.

Personer, der klikker på Carl Ras-annoncer, og som har accepteret markedsføringscookies på den pågældende side.

Oplysninger om den annoncehjemmeside, der besøges, herunder færden på siden, tidspunkt, hvad der klikkes på, sider/indhold der besøges, browsertype, IP-adresse, informationer om enhedstype (computer, smartphone mv.) samt de features, der anvendes.

Efter cookiereglerne kan vi alene sætte markedsføringscookies, hvis der gives samtykke. Vi indhenter samtidig samtykke til at behandle de nævnte personoplysninger, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Oplysningerne behandles så længe samtykket anvendes og i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Se pkt. 12 om tilbagetrækning af samtykke.

Afholdelse af konkurrencer

Deltagere i konkurrencer

Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse og adresse.

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne identificere konkurrencedeltagerne med henblik på oplysning om og afsendelse af præmier.

Oplysninger slettes senest 12 måneder efter afholdelse af konkurrencen.

Afholdelse af arrangementer eller events mv.

Tilmeldte personer

Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse og adresse. Oplysninger om særlige ønsker til forplejning.

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne administrere tilmeldinger og afholde events mv.

Oplysninger slettes senest 12 måneder efter afholdelse af arrangementet mv.

 1. Ved besøg i vores butikker eller andre lokationer (adgangskontrol og TV-overvågning)
  1. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i denne sammenhæng.

FORMÅL

PERSONER

OPLYSNINGER

RETSGRUNDLAG

OPBEVARING

Adgangs- og stikprøvekontrol

Personer, der repræsenterer leverandører til Carl Ras, og som færdes på en Carl Ras lokation.

Identifikationsoplysninger, herunder navn, telefonnummer, registreret adgangsbrik (ID-nummer).

Tidspunkter for indgang/udgang af Carl Ras’ bygninger mv. Oplysninger om nummerplade og køretøj, som den pågældende betjener.

Vores legitime interesse i at kontrollere, om personerne har berettiget adgang til Carl Ras lokationer samt undersøges, om de korrekte varer mv. er leveret mv., jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis der behandles oplysninger om strafbare forhold, sker dette på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Oplysningerne gemmes op til 1 år, hvorefter de slettes automatisk. Hvis oplysningerne skal bruges i forbindelse med en konkret tvist/sag, gemmes de indtil tvisten/sagen er endeligt afsluttet.

TV-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed

Personer, der befinder sig i butikker eller andre overvågede områder (skiltning opsat).

Oplysninger, der kan identificere den overvågede, samt færden, tid og sted. Oplysninger om nummerplade og køretøj, som den pågældende betjener. Oplysninger om potentielt strafbare forhold (hvis optagelsen viser dette), f.eks. hærværk, tyveri eller indbrud.

Vores legitime interesse i at forebygge kriminalitet, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis der behandles oplysninger om strafbare forhold, sker dette på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i 30 dage, hvorefter de slettes automatisk. Hvis oplysningerne skal bruges i forbindelse med en konkret tvist/sag, gemmes de indtil tvisten/sagen er endeligt afsluttet.

TV-overvågning til brug for opklaring af økonomiske tvister mellem kunder og Carl Ras

Kunder (privatkunder) eller personer, der repræsenterer virksomheder (erhvervskunder), som befinder sig i butikker (skiltning opsat).

Oplysninger, der kan identificere den overvågede, samt færden, tid og sted. Oplysninger om køb og udleverede varer. Oplysninger om nummerplade og køretøj, som den pågældende betjener.

Vores legitime interesse i at dokumentere, hvilke varer der er købt og/eller udleveret, såfremt der opstår tvister herom, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i 30 dage, hvorefter de slettes automatisk. Hvis oplysningerne skal bruges i forbindelse med en konkret tvist/sag, gemmes de indtil tvisten/sagen er endeligt afsluttet.

TV-overvågning til brug for håndtering af bemandingssituation i butikker

Personer, der befinder sig i butikker (i nærhed af kasselinjen eller andre kundebetjeningsområder). Skiltning opsat.

Oplysninger, der kan identificere den overvågede, samt færden, tid og sted.

Vores legitime interesse i at overvåge kundeflow mv., således at kasser mv. kan bemandes herefter, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Der sker alene “live” transmission og dermed ikke opbevaring.

 1. Modtagere af dine personoplysninger
  1. Når du bruger vores hjemmeside og apps, indlæses der indhold fra tredjepartswebsites. Det sker fx ved klik på videoer fra YouTube eller jobannoncer fra LinkedIn. Når indholdet indlæses, foregår der kommunikation direkte mellem din enhed og tredjeparten. Browseren sender oplysninger om, at din browser har besøgt vores sider, samt oplysning om din browser, dit operativsystem, hvilken URL du besøger, samt din IP-adresse. I disse tilfælde vil du kunne læse mere i privatlivspolitikken for den pågældende tredjepart:
  2. Når du besøger vores sider på de sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn), eller vores hjemmeside, hvor der er placeret social media plugins fra Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube, indsamler og behandler vores leverandører af sociale medier personoplysninger om din adfærd ved hjælp af cookies i henhold til det samtykke, du eventuelt har afgivet til leverandøren. Når du besøger vores sider på de sociale medier, vil vi samtidig modtage statistikker om fx demografi og geografi fra Facebook og LinkedIn vedrørende besøgende på vores hjemmeside og/eller vores Facebook- eller LinkedIn-side. Det sker via Facebooks og LinkedIns plugins (“Indblik i side” og “Page Insight “). Carl Ras er fælles dataansvarlig med vores leverandører af sociale medier for behandlingen af personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med dit besøg på vores sider på de sociale medier og de oplysninger, der indsamles via vores hjemmeside, og sendes til de sociale medier. Du kan derfor udøve dine rettigheder efter GDPR overfor såvel os som leverandørerne af de sociale medier. En nærmere beskrivelse af det fælles dataansvar kan findes her:
  3. ​​Hvis du har samtykket til statistik- og markedsføringscookies, bruger vi teknologier for at samle data til brug for statistik og optimering af vores annoncer udenfor vores sider. Hvis du giver samtykke til statistik- og markedsføringscookies, modtager vores samarbejdspartnere oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du eventuelt foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger vores sider på. Du kan finde alle vores samarbejdspartnere (udbydere) i vores cookiepolitik .
  4. Vi deler oplysninger med transportører/logistikvirksomheder i forbindelse med køb. I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos os som privatperson, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig. Ved køb på vegne af vores erhvervskunder, vil oplysninger om dit navn og din tilknytning til vores kunde blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til kunden. I visse tilfælde (fx ikke-lagerførte varer eller andre bestillinger direkte hos leverandøren) vil de nævnte oplysninger blive videregivet til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som vil forestå leverancen. Derudover kan dit navn og dine kontaktoplysninger samt oplysninger om produkter blive videregivet til leverandøren i tilfælde af mangler eller reklamationer eller i forbindelse med forespørgsler om ordrer eller produkter. Dette sker for at leverandøren kan kontakte dig direkte.
  5. Når du gennemfører betalingstransaktioner i vores webshop, sker dette via en løsning som Nets stiller til rådighed, og Nets får adgang til betalings- og transaktionsoplysninger (transaktions-ID). Hvis man via vores hjemmeside tilmelder sig LeverandørService, oprettes aftalen direkte hos Nets, der i så fald behandler de relevante personoplysninger.
  6. Ved deltagelse i konkurrencer videregives navn og kontaktoplysninger til leverandøren af præmier, således at leverandøren kan sende præmier direkte til deltageren. Såfremt vi afholder arrangementer eller events på eksterne lokationer, kan oplysninger om tilmeldte deltagere videregives til arrangører med henblik på fx adgangskontrol.
  7. Optagelser fra TV-overvågning i vores butikker og andre områder kan blive videregivet til politiet som led i efterforskning af konkrete sager om lovovertrædelser.
  8. Hvis det er nødvendigt fx i forbindelse med tvister eller ved behov for rådgivning, kan vi i visse situationer videregive oplysninger til rådgivere, herunder fx revisorer eller advokater. Det afhænger af de konkrete omstændigheder, hvilke oplysninger det drejer sig om.
  9. Vi bruger endvidere eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne (databehandlere). Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift af systemer og forbedringer af hjemmeside og apps, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og behandler personoplysninger på vores vegne (som vi er dataansvarlige for).
 2. Overførsel af personoplysninger til tredjelande
  1. Når vi bruger visse databehandlere og andre samarbejdspartnere, vil personoplysninger overføres til modtagere, som er beliggende i såkaldte tredjelande. Medmindre der er tale om et tredjeland, der er godkendt af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (herunder virksomheder beliggende i USA, som er omfattet af EU-U.S. Data Privacy Framework), er overførselsgrundlaget Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.
  2. For tiden drejer det sig om følgende modtagere:
   1. Google (USA)
   2. Microsoft (USA)
   3. Meta (USA)
   4. Sendgrid (USA)
   5. YouTube (USA)
  3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS, herunder en kopi af det relevante overførselsgrundlag, kan du anmode herom ved at kontakte os (se punkt 14 nedenfor).
 3. Rettigheder mv.
  1. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder indebærer:
   1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
   2. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
   3. Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
   4. Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   5. Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
   6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  2. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.
 4. Retten til at trække samtykke tilbage
  1. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet i de enkelte e-mails, du modtager.
  2. Samtykke til cookies kan ændres via linket i vores cookiepolitik.
  3. Du kan også trække dit samtykke tilbage i andre tilfælde, hvor vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke. Du kan kontakte os direkte via de oplysninger, der fremgår nederst på siden (se punkt 14).
  4. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 5. Klage til Datatilsynet
  1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.
 6. Vores kontaktoplysninger

Carl Ras A/S, Mileparken 31, 2730 Herlev, CVR 70587114

E-mail: firmapost@carl-ras.dk Telefon: 44855511.

Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere omkring vores produkter eller andet, er du velkommen til at kontakte os.